Het voeren van het secretariaat en de ledenadministratie

Met name voetbal-/sportverenigingen krijgen steeds meer te kampen met een tekort aan bestuursleden/vrijwilligers. Bovendien krijgen bestuursleden van een voetbal-/sportvereniging te maken met veel tijdrovende werkzaamheden, zoals het voeren van het secretariaat en de ledenadministratie.

Deze tijdrovende werkzaamheden neemt Club Support by Trieneke Bos u graag uit handen. U kunt zelf bepalen welke en hoeveel werkzaamheden u uit handen wenst te geven. Het complete secretariaat kan voor u worden gevoerd zoals bijhouden van de ledenadministratie, versturen van facturen voor het innen van de contributie, het notuleren van (bestuurs)vergaderingen, de stukken voor de (leden)vergaderingen rondsturen en/of het organiseren van bijeenkomsten, het voeren van het secretariaat voor technische commissies, het bijhouden van uw website of social media of slecht een onderdeel hiervan.

 

Overige diensten

Hulp bij het organiseren van evenementen / toernooien

Viert u vereniging binnenkort een feestavond (bijvoorbeeld een reünie of een jubileum) en heeft u onvoldoende tijd en/of vrijwilligers om het evenement (administratief) in goede banen te leiden, dan neemt Club Support by Trieneke Bos graag (een gedeelte van) de organisatie van u uit handen.

 

Hulp bij voetbaltuchtzaken.nl

Komt u als vereniging en/of trainer/speler in aanraking met een tuchtzaak bij de KNVB en heeft u daarbij advies of hulp nodig? Hulpbijvoetbaltuchtzaken.nl kan u behulpzaam zijn bij het opstellen van verklaringen en het verdere verloop van een tuchtprocedure.

Voor meer informatie: www.hulpbijvoetnbaltuchtzaken.nl.